วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

โปรแกรมเพื่อทำการ transpose เมตริกซ์

โปรแกรมเพื่อทำการ transpose เมตริกซ์ขนาด nXm ที่ใช้เก็บข้อมูลจำนวนเต็ม
#include
              main(){
                        int n,i,j;
                        printf("Input dimension of Matrix:");
                        scanf("%d",&n);
                        int mat[n][n];
                             printf("Input element nXn matrix.\n");
                        for(i=0;i
          int transp[n][n];
            for(i=0;i<n;i++){
                for(j=0;j<n;j++){
                    transp[i][j]=mat[j][i];
                }
            }
            for(i=0;i<n;i++){
                for(j=0;j<n;j++){
                    printf("%d ",transp[i][j]);
                }
            printf("\n");
            }
}

มีคำถามสงสัยถาม-ตอบกันได้ครับ หัดคิด ทำโจทย์บ่อยนะครับ
1 ความคิดเห็น: